Fiskeplats anpassat för rullstolsburna

Som en av få platser är det möjligt att fiska som rullstolsanvändare. Storsjö FVOF har byggt en ramp till och en brygga ut i vattnet varifrån man kan fiska. Bryggan ligger vid Västra Rotsjön, en mil från fjällbyn Storsjö Kapell. Det finns planer att bygga en tredje brygga avsedd för rullstolsburna inom en snar framtid.

Foto: Marlene Åslund
Foto: Marlene Åslund