Fiskeplats anpassat för rullstolsburna

I Storsjö FVOF finns två av de få platser i Sverige där det är möjligt att fiska som rullstolsanvändare . Vid Osvallen finns två nya brygger och vid Rotsjön har vi byggt ytterligare en ramp som leder till en brygga ute i vattnet. Bryggan ligger vid Västra Rotsjön, en mil från fjällbyn Storsjö Kapell. På båda platserne finns toalett och vindskydd. Det finns planer att bygga en tredje brygga avsedd för rullstolsburna inom en snar framtid.

Ny fiskeplats vid Osvallen


Fiskeplats vid Västra Rotsjön

Hitta din väg på Google Maps