Fiskekort och regler

Priser

1 dag – 100 kr ( köp online ➡️)
3 dagar – 250 kr (köp online ➡️)
1 vecka – 500 kr (köp online ➡️)
Årskort – 800 kr (köp online ➡️)
Tilläggskort* – 400 kr ( köp online ➡️)


*Årskort 800 kr + 400 kr  för medföljande maka/make/barn ( 16-20 år)

Regler

Grundregler för samtliga vatten: Fiskaren är skyldig att läsa, ta del av bestämmelserna. Fiskekortet måste visas upp vid anmodan. Endast ett kort och ett fiskande spö per person och dygn. Barn under 16 år fiskar gratis i sällskap med vuxen. 

  • Sportfiske från egen båt/ flytring endast tillåten i Storsjön. Nät och Utterfiske ej  tillåtet. 
  • Minimimått: För öring, röding och harr 35 cm! Undantag för bäcköring i de mindre bäckarna som Lillån, Storån uppströms Ålderövallen, Bottenbäcken.
  • Fångstbegränsningar: I sjöar/tjärnar, 3 fiskar/dygn och person. Gäller för öring, röding och harr i samtliga vatten utom Storsjön. I strömmande vatten fönsteruttag, 35 cm – 45 cm och 3 fiskar/dygn/person, gäller öring och harr under 35 cm och över 45 cm skall sättas tillbaka.
  • Endast Flugfiske: Sölvbackadammen – Björnhån, Östhenån, Skärkån – även strömmen mellan Övre och nedre Dalsjön, fönsteruttag 35 – 45 cm och 3 fiskar/dygn och person. Fönsteruttag innebär att all öring och harr under 35 cm och över 45 cm skall sättas tillbaka 
  • Fiskeförbud: Sölvbackadammen – 190 m nedströms . Maskmeteförbud från Sölvbackadammen nedströms till Björnhån.
  • Lekfiskeförbud: 15/5 – 15/6, Harrlek i Storån och Skärkån 200 m nedströms utloppet i Oshån och mellan nedre och övre Dalsjön.
  • 15/9 – 31/10, rödingslek i Svantjärn, Björhåbergstjärn, S:a Grävingstjärn, Västra och Mellersta Rotsjöarna, Rörtjärn, Holmtjärn. 
  • 1/9 – 15/11 – öringslek i strömmande vatten och 200 m från in- och utlopp. Endast flugfiske efter harr tillåten i strömmande vatten under lekförbudstiden.
  • Mäskning förbjuden! 
  • Fiskeförbud i strömmande vatten, när vattentemperaturen överstiger +19 grader celsius. För mer information (om läget), kontakta Storsjö fiskecamp. 0687-211 22.

STORSJÖ FISKEVÅRDSOMRÅDE INFORMERAR

SKYDDSJAKT PÅ MINK

Enligt Biodiversitetskonventionen vilken både Finland och Sverige undertecknat, skall de undertecknande parterna förhindra införsel av och kontrollera eller utrota sådana främmande arter som hotar ekosystem, livsmiljöer och arter samt rehabilitera och återställa skadade ekosystem och främja återhämtningen hos hotade arter, bland annat genom utarbetande av planer eller andra skötselåtgärder.
Skyddsjakt på minkbedrivs aktivt inom Storsjö Fiskevårdsområde. Vi ber er därför att låta alla utlagda fällor lämnas orörda. Minken har inte en naturlig utbredning i Europa utan är uteslutande en Nordamerikansk art. Minken kom till Skandinavien på 1920-talet som ett värdefullt djur inom pälsfarmsindustrin. En del minkar rymde från farmarna och ca 10 år senare hade minken etablerat sig i vår natur. Minken kan orsaka stor skada i fisk- och fågelpopulationer som evolutionärt sett saknar ett naturligt skydd mot mink.

SKYDDSJAKT PÅ MÅS

Måsfåglar är slutvärd åt parasiten Diphyllobothrium dendriticum. Parasiten sprids till fisken via måsens avföring. Fisken är en så kallad mellanvärd. Det Ni bör tänka på är att gömma fiskrens så att mås inte kommer åt att äta av det. Åtgärden med att gömma fiskrens syftar till att förhindra spridning av parasiten. Parasiten är inte skadlig för människor.
 
Mvh
STORSJÖ Fiskevårdsområde