Illustration på harr ur “Skandinaviens fiskar”, 1895, av Wilhelm von Wright.