Arter

Här finns information om arterna i Storsjö FVOF

Harr

Harren är i huvudsak en nordsvensk fisk och en naturlig art i Sverige känd för sin stora ryggfena. Harren föredrar strömmande vatten eller sjöar med rena och syrerika vatten. Harr är en kallvattenfisk som förekommer från skogslandet till djupt in i fjällvärlden.
Harren är en mycket uppskattad fisk eftersom den upplevs som huggvillig.
Längd upp till 70 cm. Vikt uppemot 1 kg, men det förkommer att harren når vikter över 3 kg.

Öring

Öring finns i hela Sverige och lever både i hav, insjöar och vattendrag. Öring är en av Sveriges populäraste fiskearter och fångas framförallt i fritidsfisket.
Den bäcklevande varianten, samt öringar som lever i näringsfattiga vatten som små fjälltjärn, är småväxta.
En öring kan bli runt 110 cm och når knappt upp till en 20 kilosvikt.

Röding

Rödingen är en karaktärsfisk i svenska vatten. Men färgen, som gett fisken dess namn, kan variera stort mellan vatten, bestånd och period i livscykeln. Rödingen finns allmänt i fjällvärlden, i både sjöar och bäckar.Den föredrar klart och kallt vatten med hög syrehalt, och uppehåller sig ofta i sjöars djupare partier. 
Längd upp till 90 cm.

Sik

Siken lever i sjöar, på kusten och i norrlandsälvarna. Siken är en populär sportfisk som även är en mycket god matfisk. Fisket efter arten är mycket mångsidigt och i norr är det populärt att kikpimpla siken från is. Siken vandrar mot djupare, kallare vatten under sommarhalvåret. 
Den kan bli upp till 30 år och ha en vikt på 5-6 kg. 

Gädda

Gäddan går i stort sett inte att missta sig på. Den långsträckta rovfisken med sin stora mun och vassa tänder finns spridd över nästan hela landet och är också förmodligen den absolut populäraste sportfisken.
Lever i sjövatten men inte i fjällvatten och starkt strömmande vatten.
Vikt 25-30 kg och längd upp till 150 cm.

Lake

Laken finns i större delen av landet och är den enda arten i torskfamiljen som finns i svenska sötvatten. Laken trivs i kallt och klart vatten där den oftast återfinns i vattnens djupare partier. November till februari är bästa tiden att fiska denna fulsnygga sötvattenstorsk. Den är aktiv främst under dygnets mörkare delar.
Vikt upp till 8 kilo. 

Elritsa

Elritsan är en vanlig fisk som finns i bäckar, åar och sjöar över hela Sverige.
Den är en liten fisk som sällan blir större än 12 cm i Sverige. Elritsan föredrar kallt och syrerikt vatten. Det gör att den är vanlig i åar, bäckar, men även i klara sjöar med sten eller grusbotten. I sjöar uppehåller den sig på grunt vatten och ofta kan man se stim av elritsa simma omkring bland stenar nära land.